card

Түүхэн товчоо

Онцлох мэдээлэл

Аймгийн прокурорын газрын түүхэн товчоо

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Засгийн газрын 1931 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн тогтоолоор хуучин Хантайшир аймгийг татан буулгаж, Завхан аймгийг байгуулан, Засгийн газрын энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр  1931 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр Завхан аймгийн хувьсгалын төр хороо анхдугаар хуралдааныг хийж Хантайшир аймгийн яам ба шүүн таслах газруудыг татан буулгаж шинэ аймгийн зохион байгуулалтыг төр хороо ба шүүн таслах газруудыг шинэчлэн байгуулах тухай хэлэлцсэн байна. Энэ үеэс Завхан аймгийн прокурорын газар үүсч хөгжсөн түүхтэй.

Завхан аймгийн прокурорын газрыг 1931 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулахаар шийдвэрлэсэн ба прокурор, мөрдөн байцаагч гэсэн 2 орон тоотойгоор 36 сум, 280 гаруй багийг харьяалан үйл ажиллагаагаа эхэлжээ. 1931 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр анх удаа эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцжээ.

Өдгөө тус прокурорын газар бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалтын хувьд бэхжиж 21 прокурор, ажилтны орон тоотой ажиллаж байна.