card

Албан хаагчдын мэдээлэл

Овог, нэр

Албан тушаал

Харилцах утас

Цахим шуудан

1

Н.Батмөнх

Ерөнхий прокурор

7046-0044

n.batmunkh@prosecutor.mn

2

Ч.Энхжаргал

Ерөнхий прокурорын орлогч  
3

Б.Эрхэмбаяр

Ахлах прокурор  
4

Б.Сансарбаяр

Ахлах прокурор  
5

Ч.Дэлгэрмаа

Тамгын хэлтсийн дарга ch.delgermaa@prosecutor.mn
6

Б.Төрболд

Хяналтын прокурор b.turbold@prosecutor.mn
7

Э.Мөнх-Оргил

Хяналтын прокурор  
8

Ц.Мөнх-Эрдэнэ

Хяналтын прокурор  
9

Б.Бавуудорж

Хяналтын прокурор  
10

Г.Эрдэнэсувд

Бичиг хэрэг хариуцсан-ахлах мэргэжилтэн

 
Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын прокурорын газар
11

Н.Баасанжав

Ерөнхий прокурор 7046-0022  
12

Б.Чулуунхүү

Хяналтын прокурор  
13

Н.Мөнгөнцэцэг

Хяналтын прокурор  
14

Б.Энхжаргал

Бичиг хэрэг хариуцсан-ахлах мэргэжилтэн